Yhteystiedot

Timo
Kraufvelin

+358405899691
timo@kraufvelin.fi

Henkilönostimen ajolupa

Henkilönostin ajolupa

 KYSY SEURAAVAA KURSSIA 0405899691

 

Kurssilla käsiteltävät asiat:

-
 henkilönostimen käyttäjän pätevyysvaatimukset

- nostimen mallit ja tyypit

- nostimen käyttöalueet ja valinta

- yleisimmät vikaantumisen aiheuttajat

- yleisimmät käyttövirheet

- käsittelyvirheet

- ympäristön vaikutukset

- yhteinen työmaa

- nostimen käyttäjän vastuut ja velvoitteet

- oikeudellinen

- vahingonkorvaus

- työnantajan vastuut ja velvoitteet

- koulutus

- välinehankinta

- henkilökorissa työskentely

- yksin ja toisen kanssa

- sallitut työmenetelmät

- työskentely erityisoloissa

- tuulessa tai pakkasessa

- sateella

- työskentely erittäin vaarallisissa kohtaissa

- palo- ja räjähdysvaarat

- myrkky ja kaasuvaarat

- sähkön aiheuttamat vaaratilanteet

- nostimen tarkastukset

- aloitustarkastus, päivittäinen ja vastaaottotarkastus

- työmaatarkastus

- määräaikaistarkastus

- ainettarikkomaton tarkastus

- nostimen ohjekirjat ja niiden tulkinta

- käyttö, huolto ja tarkastus

- nostimen päivittäinen huolto

- käyttäjälle kuuluvat

- työnjohdolle kuuluvat

- tutustuminen erilaisiin nostimiin

- käyttöharjoittelu ( erilaisilla malleilla ja tyypeillä )

- ajokoe

- teoriakoe

Koulutusaineistot:

TtLaki ja asetukset, käyttöpäätös, konepäätös, rakennustyöohjeet, valmistajien ohjeet,

SSLT ry:n nostintarkastajien raportit, vakuutusyhtiöiden ohjeet, STM:n ohjeet ja tulkinnat,