Yhteystiedot

Timo
Kraufvelin

+358405899691
timo@kraufvelin.fi

Sosiaali ja terveydenhuollon turvakortti

nuken_elvytys.jpg

KYSY SEURAAVAA KURSSIA 0405899691

Sosiaali ja terveydenhuollon turvakortti

Pelastusviranomaiset ovat järjestäneet erilaisia hoito-ja huoltolaitosten paloturvallisuuskursseja kolmen vuosikymmenen ajan. Nyt näitä korvaamaan on luotu yhtenäinen koulutusjärjestelmä, joka sisältää kouluttajien pätevöittämisen, kouluttajan ja kurssilaisen aineiston, yhden päivän kurssin ja koulutuksesta saatavan todistuksen. Koulutuksen painopiste on käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanneosaamisessa. Turvakorttikoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

  • auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle


Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus ohjelma 2006 on Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunnan hyväksymä. Turvakortti on todistus hyväksytysti suoritetusta turvakorttikoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta suorituskuukaudesta.

Katso seuraava sosiaali ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus.